บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
สำนักงานบัญชี เป็นหนึ่งการบัญชี สำนักงานบัญชี มาตรฐาน
โทรปรึกษาเราฟรีวันนี้ 081-809-3613, 085-807-1356

หน้าแรก | งานรับทำบัญชี | งานตรวจสอบบัญชี | งานจดทะเบียนบริษัท | ติดต่อสำนักงานบัญชี | Sitemap
โทรด่วน 085-807-1356
 
ลิ้งค์ข้อมูลด้านบัญชี
ตรวจค้านข้อมูลธุรกิจ
ข้อมูลบัญชีที่ใช้บ่อย
ปฏิทินภาษี
ราคาปิดหุ้นรายตัว
ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุน(NAV)
ปฏิทิน TA
คลังข้อมูลนักบัญชี
รวมข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี
ความรู้เรื่องภาษี
ประมวลรัษฎากร on line
ความรู้งานประกันสังคม
กฎหมายออกใหม่เดือนนี้
ตรวจชื่อสถานศึกษาขอหักลดหย่อน
ตรวจชื่อสาธารณกุศลที่หักลดหย่อน
ข่าวกรมสรรพากร
คำถามที่พบบ่อยด้านบัญชี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร
 

หน้าหลัก > ตรวจสอบบัญชี
งานตรวจสอบบัญชี

งานตรวจสอบบัญชี (Audit)
นิติบุคคลมีหน้าที่ต้องปิดบัญชีและให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบบัญชี และเซ็นรับรองงบการเงิน ก่อนนำส่งหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการดำเนินงานหรือไม่ก็ตาม

วัตถุประสงค์ของการตรวจบัญชี
เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของกิจการว่า งบการเงินนั้นมีความถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ เพียงใด และได้แสดงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ผู้อ่านงบการเงินได้ทราบอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่

ขอบข่ายงานบัญชี ขอบข่ายงานของการตรวจบัญชี

งานตรวจสอบบัญชี
 
  • ตรวจสอบบัญชี - งบการเงิน โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน
 
  • เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี
 
  • บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำยื่นส่งกระทรวงพาณิชย์
 

ติดต่อสำนักงานบัญชี
โทรด่วนหาเราวันนี้ ที่

สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี
300/55 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
Tel: 085-807-1356 , 081-809-3613

Email: a1audit@yahoo.com


 

หน้าแรก | งานรับทำบัญชี | งานตรวจสอบบัญชี | งานจดทะเบียนบริษัท | ติดต่อสำนักงานบัญชี

A1 Accounting and A1 Audit Co.,Ltd.
300/55 Bangkruay-Sainoi Rd.,T.Bangrakpattana, Bangbuathong Nonthaburi 11110
300/55 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110